Laen Välismaalasele.

Laen Välismaalasele.

Kiirlaenud 1h Alates 18?

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. Enamikul juhtudel on riik neis ettevõtetes kas ainu- või enamusaktsionär. Riigi äriühingute varade maht on laias laastus kuus miljardit eurot ja ühingutes töötab 15 inimest , aasta lõpu seisuga. Nagu iga omanik, soovib ka riik tema sõnul äriühingutest teenida korralikku ja võimalikult stabiilset omanikutulu.

Sesteri sõnul päästaks olukorra erasektori parima praktika ülevõtmine.

Samas peavad mitmed riigiportfelli kuuluvad suuremad äriühingud praegu toime tulema harjumuspärasest keerulisema konjunktuuriga. Eeskätt sunnivad efektiivsust otsima madalad energiahinnad ning sadamaid ja raudteid läbivate kaubamahtude vähenemine. Sesteri sõnul päästaks olukorra erasektori parima praktika ülevõtmine. Riigifirmadesse erakapitali kaasamine, Elering on varasemalt emiteerinud võlakirju rahvusvahelistele investoritele, olles seetõttu juba karastunud investoritele aruandluse esitamises. Joost toob esile ka Tallinna Sadama, mille juhatuse esimeheks on börsiettevõtte juhtimise kogemusega Valdo Kalm.

Joosti sõnul sobib loetelusse mööndusega ka Riigi Kinnisvara AS ning mahtude poolest võiks investoritel huvi olla ka Lennuliiklusteeninduse, Tallinna Lennujaama ja Eesti Loto vastu. Eelnimetatutest oleks vähemalt Eesti Loto puhul vaja ka seadusemuudatust, sest käesoleval hetkel võib hasartmänguseaduse kohaselt korraldada loteriid ainult aktsiaselts, mille kõik aktsiad kuuluvad Eesti riigile.

Kui vaadata majandusnäitajaid, siis oleksid Eesti Energia, Tallinna Sadam, Elering ja Riigi Kinnisvara võimaliku noteerimise korral selgelt ühed suuremad ettevõtted Tallinna börsil. Sellises suurusjärgus ettevõtted võiksid kohalike investorite kõrval olla atraktiivsed ka välismaistele, kelle lisandumine avaldaks. Minister meenutab, kuidas Otsus jäi viimasel hetkel siiski tegemata. Aastad möödusid ja nüüd võib tõdeda, et igal äril on alati omad riskid.

Erakapitali kaasamiseks riigi äriühingutesse oleks vähemalt tarvis valitsusliitu kuuluvate erakondade kokkulepet, kuid maailmavaatelised erinevused suhtumises majanduspoliitikasse kipuvad sel teemal põrkuma. Kommentaar Detsembris lõpetas töö asjatundjate töörühm, mille ma kokku kutsusin ja kuhu kuulusid ka mitmed helged pead erasektorist. Töörühm tegi riigi osaluspoliitika muutmiseks konkreetsed ettepanekud, nagu näiteks sõltumatu nimetamiskomitee loomine riigi äriühingute nõukogude liikmete valimiseks, ja selle eesmärk oli lahutada äriühingute juhtimine poliitikast.

Kommentaar Majandusliku tegevusvaldkonna ja -mahtude poolest võiks riigiettevõtetest kaaluda täielikku või osalist vähemusosaluse erastamist ja börsil noteerimist ligikaudu kümmekond ettevõtet. Meie kõigi vara Riigi äriühingute varade maht on laias laastus kuus miljardit eurot Tallinna börsile tuntavat positiivset mõju. Maailmapanga Joost toob välja mõnevõrra meelevaldse ja lihtsustatud arvutuse.

Sellest selgub, et kui nelja suurima riigiettevõtte vähemusosalused oleksid olnud noteeritud ja väärtus oleks noteerimishetkel olnud sama suur kui ettevõtete raamatupidamislik omakapital, oleks suhtarv ulatunud 25 protsendini, mis oleks sarnanenud vastava näitajaga Austrias ja edestanud Itaaliat. Rootsi suhtarv oli Teised riigiettevõtted jääksid Tallinna börsil pigem keskmisteks või väiksemateks.

Seda eeldusel, et nende aktsiad noteeritakse täiendavat kapitali kaasamata. Teedeehitus erakätesse Käesoleva aasta alguses viitas majandusja kommunikatsiooniminister Kristen Michal, et kaalumisel on AS-i Eesti Teed erastamine Kaalume kõiki võimalusi MKM-i poolt oleme riigile kuuluvaid osalusi hinnanud eelmise aasta kevadest selle mõttega, et mis täpsemalt peaks kuuluma enamus- või vähemusosalusena riigile ja mis pigem olema eraturul. Põhimõte, millest lähtume, on toimiva turu olemasolu.

Kui turg toimib, siis ei peaks riik seal olema turuosaline, vaid jääma pigem regulaatori rolli. Millised täpselt on erastamisvõimalused, saame kirjeldada siis, kui analüüsid tehtud – kaalume kindlasti kõiki võimalusi, alates vähemusosaluste müügist ja strateegiliste partnerite kapitali kaasamisest kuni ettevõtte börsile viimiseni. Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa Seisuga Tallinna Vesi on positiivne näide avaliku ettevõtte erastamisest võtete börsile viimise diskussioonis laiemalt.

Leave a Reply